Hugo van Lincoln [1]

Ook Hugo van Avallon geheten naar zijn geboorteplaats. Hij trad in bij de kartuizers van de Grande Chartreuse en wordt de derde prior van de omstreeks 1777/78 gestichte kartuis in Witham (Somerset). In 1186 werd hij tot bisschop van Lincoln verkozen. Hij stierf in 1200. De zwaan aan zijn voeten wordt beschouwd als zijn persoonlijke gezel.

Detailopname van Kartuizerheiligen rond Bruno (ca. 1695) — Sint-Andries.