Privata anniversaria

Brussel, Koninkijke Bibliotheek

signatuur 21536-40:8
folia fol. 191r-221r
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 306 (nr. 484:8)
[Kors 2003a] ...
[Lamalle 1932]XXXVIII
[Van den Gheyn 1899]357-368 (editie)
opmerking Dit obituarium vormt samen met een lijst van de relieken die in de kloosterkerk werden teruggevonden (Istae reliquiae requiescunt in ecclesia, fol. 221v) en kopieën van enkele charters met betrekking tot de weldoeners van de kartuis (fol. 222-224v) de tweede helft van vermeld handschrift.1 Het obituarium is hier duidelijk het belangrijkste document. Terwijl Van den Gheyn (catalogus) de ganse tweede helft algemeen plaatst in de 16e eeuw, dateert hij het obituarium (editie), dat met uitzondering van enkele toevoegingen door één hand werd geschreven, in de 15e eeuw.2 ... — © Frans Hendrickx.


  • 1. Betreffende de eerste helft waarvan een redactie van het Martyrologium Usuardi het voornaamste onderdeel is, zie aldaar.
  • 2. Lamalle neemt de algemene 16e-eeuwse datering van Van den Gheyn (catalogus) over.