Rubricae [Officii] (s. XVIII) [Ms. Brugge 2 moniales (Brugge)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 10956
titulus Rubricae [Officii] (Nederlands)
foliorum numerus 86 f.
origo Brugge: kartuizerinnen
datatio s. XVIII
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 244, (nr. 416)
annotatio Ondanks het ontbreken van een eigendomsnotitie meent J. Van den Gheyn op basis van interne criteria te mogen besluiten dat het handschrift van het Brugse kartuizerinnenklooster herkomstig is. Enkele folia werden bij wijze van proef getranscribeerd door Francis Timmermans († 2015). – © Frans Hendrickx.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Brussel KB ms. 10956_fol. 8r-19v.pdf5.85 MB