Surius Laurentius al schrijvend

Surius is in zijn cel gezeten aan een schrijftafel. Hij werkt er aan zijn heiligenlevens. Door het open raam ziet men de Keulse kartuizerkerk.

Afbeelding uit: [Zadnikar & Wienand 1983]279, naar De probatis sanctorum historiis, dl. 1, Keulen, 1618.