Bruno bij de fontein

In deze houtgravure van de Keulse kunstenaar Anton Woensam van Worms († 1541) staat de heilige Bruno te midden van een landschap. In de rechterhand houdt hij een opengeslagen boek waarin hij leest, in de linkerhand een olijftak. Op de voorgrond links van hem staat een fontein met opschrift Colonia en met het wapenschild van deze stad eraan gehecht, alsof men symbolisch wou uitdrukken dat hij ontsproten is aan het water van deze heilige stad; rechts van hem merkt men het wapenschild van zijn (adellijke) familie. Boven en onder hem verschijnen twee banderollen: op de bovenste banderol leest men Ego sicut olivia frvtifera in Do(mo) Dei (Psalm 51,10: Ik ben als de vruchtbare olijfboom in het huis van God); op de onderste staat S. Bruno initiator Cartvs(iensis) Ord(in)is (H. Bruno initiatiefnemer van de Kartuizerorde). Aan zijn voeten liggen de bisschopsmijter en -staf, attributen van het bisschoppelijke ambt dat hij tot tweemaal toe heeft geweigerd te aanvaarden: een eerste maal in 1080 toen hij door paus Gregorius VII verzocht werd om aartsbisschop van Reims te worden ter vervanging van de afgezette Manassès I de Gournay die van simonie werd beschuldigd; een tweede maal in 1090-1091 toen Urbanus II hem vroeg om de vacante zetel van het aartsbisdom Reggio te bekleden.

Afbeelding uit: [Zadnikar & Wienand 1983], 265.