Prior-generaal 73

Michel Velut, herkomstig van de Champagne, werd geboren in 1948. Zijn jeugd bracht hij door in het Kleinseminarie van Troyes. Hij studeerde aan de Sorbonne en het Institut Catholique te Parijs, en behaalde de graad van Magister Philosophiae. Van 1970 tot 1989 verbleef hij als Frère Michel de la Sainte-Trinité bij de Petits Frères du Sacré-Coeur, alvorens hij in 1989 — hij was toen 40 jaar — als François-Marie Velut novice werd in de Grande Chartreuse en er in 1991 werd geprofest. Hier vervulde hij de functies van vicaris en scriba. In 2001 werd hij verkozen tot prior van Portes (Ain). Om gezondheidsredenen afgetreden op 13 oktober 2014 (zie: http://josbrunonis.blogspot.de/2014/10/generaloberer-der-kartauser-zuruc...).