Historie van twelf martelaers der Carthuyser ordre, die binnen de stadt Ruremonde in 't jaer ons Heeren 1572 haeren strijdt ghelukkelijck hebben volbracht, door 't onnosel vergieten haers bloedts

Oude drukken

Roermond: Gaspar du Pree, 1649

vertaling van Historica Relatio duodecim Martyrum Cartusianorum, qui Ruremundae in ducatu Geldriae anno M.D.LXXII. agonem suum foeliciter compleverunt / Havens Arnoldus
omvang
biblioref. [Hartmann & Kretzers 2009]65
[Scholtens 1939a]43
internetref. Collectie handschriften van Jan Baptist Sivré: Afschriften van en klappers op gedrukte werken, inv. 2.1.5. Afschriften van en klappers op gedrukte werken, nr. 101 (kopie)1


  • 1. J.B. Sivré († 1889) was gemeentearchivaris van Roermond en rijksarchivaris van het voormalig Overkwartier van Gelre (zie NNBW, 9, 1933, 1033-1034). — Met dank aan Jos Bernaer (Herne) voor deze mededeling.