Schilderij op hout: Anna te Drieën met kartuizer (s. XV ex.)

Binnenzijden van een diptichon, einde 15e eeuw: links Anna te Drieën (heilige Anna met haar moeder Maria en haar kleinzoon Jezus Christus), rechts de heilige Barbara1 met een kartuizer.

Schilderij op hout, 35 x 23 cm, door de Meester van Brunswijk (Braunschweig), een volgeling van de schilder Geertgen tot Sint-Jans, alias Gerrit van Haarlem († 1495).

De geknielde kartuizer is vermoedelijk Hendrik van Haarlem, achtereenvolgens prior van de kartuis van Amsterdam van ca. 1484 tot ca. 1490 en van het Hollandse Huis te Geertruidenberg van 1490 tot 1499 of 1500 ([Sanders 1990]49, 196), die hier mogelijk is afgebeeld.

Bewaarplaats: Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum, Gemälde des Mittelalters, inv. GG 13.

  • 1. Al is het voornaamste attribuut van de heilige Barbara een klein torentje met drie ramen dat zij in de hand houdt, wordt zij ook, zij het zelden, afgebeeld met een boek in de nabijheid van een toren, zoals op de schilderij wordt gezien. Eveneens heeft de toren drie ramen, één vooraan en twee langszij.