Dionysius Cartusiensis, Maria met Kindje Jezus en Sint-Joris

Dionysius de Kartuizer staat vóór een klein zuilblok waarop een open boek ligt waarin hij aan het schrijven is. Hij houdt de schrijfpen in de rechterhand. Op de voorkant van het blok leest men boven en onder een uitgespaarde nis, die dient om er boeken in te plaatsen, respectievelijk DIO. | CAR. Het boek dat er schuin tegen de niswand leunt, vertoont een courante bandversiering met fileten. Er ligt ook nog schuin een boek op de zitbank rechts achter Dionysius en staan en liggen er boeken op de boekenplank vastgehecht aan de muur boven zijn hoofd. Wat er aan de staaf hangt, aan de muur bevestigd rechts onder de boekenplank, is niet duidelijk: zijn het bewerkte stukken vellen perkament? Op uitnodiging van Sint-Joris' (Georgius) uitgestoken linkerhand draait Dionysius zich in een zijdelings licht hellende beweging half naar links om naar Maria met het Kindje Jezus op haar arm te kijken. Sint-Joris is afgebeeld in de wapenuitrusting van een ridder met een standaard, waaraan een vlag hangt, in de rechterhand en met het zwaard aan de gordel. Aan zijn voeten ligt de draak symbool staande voor de duivel, die hij heeft overwonnen.

Houtgravure door Anton Woensam van Worms († 1541) uit: Petrus Blomevenna († 1536), Enchiridion sacerdotum, Köln, Johann von Dorsten, 1532.1