Lettre du P. Gregorius au prieur de la chartreuse de Liège, Bruxelles, 27 octobre 1677 [Brussel]

bibliotheca Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève
sectio Manuscrits
codicis numerus 289-290 (deel 2)
folia fol. 142-(144 ?)
origo Brussel: kartuizers
datatio 27 oktober 1677
biblio Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 1, Paris 1893, 184 (nr. 16)
intenexus http://www.calames.abes.fr/pub/bsg.aspx#details?id=BSGA10870 (nr. 16)
annotatio Uitgaande van de datering van de brief is Gregorius Geys de briefschrijver. Op dat ogenblik was hij vicaris in de Brusselse kartuis, waar hij overleed op 18 februari 1679. Zijn corresprondent, in dezelfde periode prior van het kartuizerklooster in Luik, was waarschijnlijk Hugo van Molinghen. Deze stierf op 28 augustus 1678. – © Frans Hendrickx.