In memoriam Francis Timmermans (Laken, 17/7/1937 - Brussel, 19/11/2015)

Na een professionele carrière op de hoofdzetel van AG Verzekeringen in Brussel, kwam Francis Timmermans pas in de jaren 1990 via archeologische opgravingen met de kartuizerorde in contact. Geboeid door de archeologie, bood hij spontaan zijn hulp als vrijwilliger aan bij een aantal opgravingscampagnes, onder meer in Frankrijk, waar hij kennismaakte met de professionele archeoloog dr. Jean-Luc Mordefroid (Unité de Recherche Archéologique Cartusienne, URAC). Een groeiende interesse in de geschiedenis van de kartuizerorde in de Zuidelijke Nederlanden, en meer specifiek in de voormalige kartuizervestigingen in zijn geboortestad (te Scheut en te Brussel), leidde tot de eerste contacten met de Belgische kartuizervorser Jan De Grauwe. Met deze laatste publiceerde hij tussen 1999 en 2001 een revisie van diens prosopografische studie van alle kartuizermonniken en -monialen die tussen 1314-1796 in kloosters in de Zuidelijke Nederlanden verbleven hebben. Ondertussen had ook de site van het voormalige kartuizerklooster van Zelem bij Diest bijzonder zijn aandacht getrokken. Hij zou er jarenlang regelmatig verblijven en was er betrokken bij de blootlegging en optekening van de fundamenten van een kartuizercel. Op vraag van Jan De Grauwe, zette hij zijn schouders onder de organisatie van een driedaags internationaal kartuizercongres en een tentoonstelling (2001) in het Zelemse klooster, waarvoor hij Tom Gaens enthousiast maakte om mee te helpen. In 2003 publiceerde hij met deze laatste een Liber Amicorum voor Jan De Grauwe, ter gelegenheid van diens 75e verjaardag. Tijdens de boekvoorstelling ontvouwden de auteurs het plan om een vereniging op te richten, die zich onder meer tot doel stelde om de archieven van kartuizervorsers als Jan De Grauwe te bewaren en te ontsluiten. Dat leidde in 2005 in Herne, dank zij de financiële steun van het Studiegenootschap Hernse Kartuis, tot de oprichting van de vzw Cartusiana, waar onderzoekers als Frans Hendrickx en Jos Bernaer zich vanaf het begin bij aansloten. Met Jos Bernaer reisde Francis Timmermans enkele malen naar de Grande Chartreuse, waar alle beschikbare bundels met aantekeningen van de kartuizer Palemon Bastin (†1933) door hen gedigitaliseerd werden, om ze op de website van Cartusiana ter beschikking te stellen van onderzoekers. In 2010 was Francis Timmermans de organisator van een driedaags internationaal kartuizercongres en een concert met kartuizerliturgie in Luik, waarvoor hij opnieuw de hulp van Tom Gaens aanzocht. Gedurende vijftien jaar nam hij actief deel aan een aantal kartuizercongressen in binnen- en buitenland, waar hij - zowel tijdens het officiële programma als in het sociale programma tijdens de avonduren - een graag geziene gast was. Eveneens legde hij zich toe op de editie van een aantal memoria-bronnen, afkomstig uit kartuizerkloosters uit de Lage Landen, die in de reeks Analecta Cartusiana werden uitgegeven. Gedurende de laatste jaren was hij actief met de inventarisering van de archivalische bronnen met betrekking tot de kartuis van zijn geliefde Brussel, tot hij op 19 november 2015 onverwacht overleed. Zie hierbij een overzicht van de Geschriften van Francis Timmermans.