Miniatuur: Kartuizers in de refter met voordracht van hun geschiedenis en regel (15e eeuw)

Hs. London, British Library, Additional 25042, 15e eeuw, fol. 22v. — De miniatuur heeft betrekking op het eerste traktaat Dit es dbeghin van der sartroysen oerden (fol. 1r), handelend over de oorsprong en de regel van de Kartuizerorde.

Bron: Reading in the Refectory: Monastic Practice in England c. 1000-c.1300 (Teresa Webber, London University Palaeography Lecture, 2010, revised 2013).

Beschrijving van het manuscript: Robert Priebsch, Deutsche Handschriften in England, dl. 1: The British Museum mit einem Anhang über die Guildhall-Bibliothek, Erlangen 1901, 223-224 (nr. 263).1