Ambrosii Hexaemeron libri sex

Handschriften

Paris, Bibliothèque Mazarine

signatuur 566 (olim 900)
auteur Ambrosius Mediolanensis episcopus
titel Hexaemeron libri sex
folia 106 folia
kopiist Gulielmus van Iserenloen, O.Cart. ("Explicit liber sextus beati Ambrosii in Exameron1, scriptus in parte2 et finitus per Wylhelmum de Iserenloen ...")
herkomst Monnikhuizen (Arnhem): kartuizers
datering 13 mei 1463 ("... anno a Nativitate Domini M CCCC sexagesimo tercio, ipso die Servacii episcopi")
bezitters Joannes a Niecken, predikant3 ("Sum ex libris Johannis a Niecken, qui me possidet et emit a magistratu Arnhemensi, 2° maii anno 1588")
Paris: kapucijnen (Couvent Saint-Honoré), 17e eeuw4, 18e eeuw5
biblioref. Avril, François & Claudia Rabel, Manuscrits enluminés d'origine germanique, dl. 1: Xe-XIVe siècle, Paris 1995, 81 (nr. 65)
[De Backer 1982]11
[De Backer 1985]30
Hulshof, A., Het verslag van een onderzoek te Parijs naar handschriften en bescheiden, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, Utrecht 1912, 65-69
Molinier, Auguste, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine, dl. 1, Paris 1885, 229
Samaran, Charles & Robert Marichal, Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste, dl. 1: Musée Condé et bibliothèques parisiennes, Paris 1959, 247
[Scholtens 1932a]8
internetref. http://www.calames.abes.fr/pub/mazarine.aspx#details?id=MAZA11808
https://archive.org/stream/cataloguedesma01bibl#page/228/mode/2up (Molinier)
opmerking De Franse handschriftencatalogen melden geen Arnhemse kartuizerherkomst. Nochtans zouden de eigendomsmerken er staan, getuigen [Scholtens 1932a]7 en [De Backer 1982]11, maar zouden ze volgens deze laatste met inkt onleesbaar zijn gemaakt. Alleszins was de kopiist een profes van Monnikhuizen. In de uit het Arnhemse kartuizerklooster herkomstige Biblia Latina (13e-14e eeuw) wordt de koper, die deze bijbel eveneens op 2 mei 1588 verwierf, "Joannes a Nercken" genoemd. Ook dit manuscript is in het bezit geweest van de Parijse kapucijnen, in dit geval meer bepaald van de kapucijn Fulgentius. Zou deze pater ook Ambrosius' Hexaemeron in zijn persoonlijk bezit hebben gehad? Tot dit besluit komt althans [De Backer 1985]30. — © Frans Hendrickx
  • 1. Het betreft dus niet alleen het eerste boek van dit werk, zoals de Franse handschriftencatalogen blijken te suggereren.
  • 2. [De Backer 1982]11 leest "ut parte" in plaats van "in parte".
  • 3. Hij was predikant van 1582 tot 1591. Zie J.W. Staats Evers, Johannes Fontanes, Arnhem's eerste predikant (1577-1615), Arnhem 1882, 97, geciteerd op gezag van [Scholtens 1932a]7 en [De Backer 1982]11.
  • 4. Naar analogie met de datering van dezelfde bezitter in Biblia Latina.
  • 5. Volgens [De Backer 1985]30. In [De Backer 1982]11 wordt nader de tweede helft van deze eeuw bepaald.