Herne: Bijbel 1_Liturgica_MS Malmesbury Abbey_156r

Fol. 156r°a bovenaan in de tekst:
A prima die post circumcisionem usque sep- | tuagsimam numerentur dies quibus de epistolis | beati pauli legendum est in ecclesia. Deinde | sciendum quod quadraginta tres terminati- | ones sunt in ipsis epistolis. Si ergo plures | terminationes fuerint quam dies cociens1 termina- | tiones duplicentur aut si necesse sit tri- | plicentur.
Vanaf de eerste dag na het feest van de besnijdenis tot septuagesima dienen de dagen te worden geteld waarop uit de Brieven van de zalige Paulus in de kerk wordt gelezen. Vervolgens moet men weten dat er alleen al in deze Brieven drieënveertig terminaties (afgebakende lezingen) voorkomen. Daarom, indien er meer terminaties dan dagen zouden zijn, kunnen de terminaties, zo vaak als nodig is, verdubbeld, zelfs verdrievoudigd worden.
...

Foto: © Jos Bernaer (Herne).