Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften ...

Ton MEIJKNECHT, Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat "Victus modestia". Assen, Van Gorcum, 1982. 23 x16 cm, XVIII-132 p., 9 afb. (= Maaslandse monografieën, 35).

Recensent: Peter NISSEN
Publicatie: Ons geestelijk erf, 56 (1982), 372-377
Datum van plaatsing: 12.08.2007
Adres recensent: p.nissen@theo.ru.nl
Zie bijlage

BijlageGrootte
PDF-pictogram Recensie_Nissen.PDF689.45 KB