Sermo de providentia Dei et fato

Oude drukken volgens impressum

Antwerpen, Michael Hillen van Hoochstraten, 1527

vertaling van Περὶ εἱμαρμένης τε καὶ προνοίας λόγοι ἕξ / Chrysostomus Joannes1
omvang 8 folia
bewaarplaatsen Oxford, Bodleian Library, Vet. D. I. f 4° (3)
biblioref. De Backer, A. & F. Vanderhaeghen, 'Michel et Jean Hillenius ou van Hoochstraeten, imprimeurs à Anvers (1511-1546). Énumeration de leurs productions typographiques', in: Bulletin du bibliophile belge, 20 / 2e ser.:11 (1864), 361-362
[Pil 1983] (editie)


  • 1. Letterlijk: Zes preken over het lot en de voorzienigheid — Met dank aan prof. dr. Caroline Macé (Onderzoeksgroep Griekse Studies, KU Leuven) voor de controle van het Oudgrieks.