Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan ars medicina/pharmaceutica  [Clear All Filters]
2012
Vera-Sophia Sailer
Das Buch als Medium der Bildung für die Lebenspraxis bei den Kartäusern. Gesundheit als Thema am besonderen Beispiel der Pflege der Medizin, Hochschulschrift, Wien, University of Vienna: Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 2012, 286 p., ill.  
[Sailer 2012]
2007
Laurent Borne
Pharmacopée, médecine et chirurgie chez les Chartreux français des XVIIeme et XVIIIeme siècles, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 99-155 (= Analecta Cartusiana, 253)
[Borne 2007]
2005
Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 54 / 109 (2005), 53-62  
[De Backer 2005] PDF-pictogram De Backer_Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem tussen 1748 en 1754.pdf (1.21 MB)
Herman Mulder
Middelnederlandse recepten op schutblad van Latijnse codex — KB Brussel, hs. IV 18 (15e eeuw) — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 7, Brussel, 2005, 46-47
[Mulder 2005b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 18.pdf (1.03 MB)
2004
Christian De Backer
Medische recepten van Laurentius Surius (1522-1578) en Gerardus Kalckbrenner van Hamont (1499-1566) uit de kartuize te Keulen (Köln), alsook van de prior van Gent (ca. 1699), in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 137-144, 2 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004c]
Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754: apotheker, dokter, chirurgijns, verplegers en paardenmeesters, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 153-165, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004d]
2001
Joseph Anselm Gribbin
Health and disease in the English charterhouses. A preliminary study, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 1, Salzburg, 2001, 197-209 (= Analecta Cartusiana, 157:1)
[Gribbin 2001]
Gottfried Roth
Heilung und Heil, Gesundheitswesen und Krankenpflege im Kartäuserorden, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit, dl. 2, Salzburg, 2001, 111-115 (= Analecta Cartusiana, 157:2)
[Roth 2001b]
1991
James Hogg
Medical care as reflected in the cartae of the Carthusian general chapter, in: Spiritualität heute und gestern, dl. 11, Salzburg, 1991, 3-44 (= Analecta Cartusiana, 35:11)
[Hogg 1991d]
Christian De Backer
Een receptverzameling van de Keulse kartuizerprior Joannes Trevirensis uit het eind van de 16de eeuw, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 196-198
[De Backer 1991]
1990
Margrit Früh
Die Kartäuser und die Medizin, in: Analecta Cartusiana, n.s. 4 (1990), 137-161, 10 ill.
[Früh 1990]
1980
Christian De Backer
Les apothicaires de la chartreuse flamande du Bois-Daint-Martin, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 28-31 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[De Backer 1980]
1977
Christian De Backer
De apotekers van de kartuize St.-Martens-Bosch bij Geraardsbergen, in: Farmaceutisch tijdschrift voor België, 54 (1977), 181-184
[De Backer 1977]