Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
...
Boodschap van Bruno, stichter der Kartuizerorde: bouw een kluis in het Brabantse land naar het voorbeeld van een kartuizerkluis in de Grande Chartreuse, Eindhoven, 2010, 8 p.  
[Olland 2010] PDF-pictogram Bouw van een kluis in Olland.PDF (635.02 KB)
...
Bibliografie Jan De Grauwe, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 9-15 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Biblio De Grauwe 2004]
A
Albert Ampe & Jan Deschamps
Broeder Gheraert (= Gerardus de Sanctis), Prologhe, in: Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus, met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten, Brussel, 1981, 85-86
[Ampe & Deschamps 1981b]
Fritz Arens
Bau und Ausstattung der Mainzer Kartause, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 22-23 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Arens 1980]
Fritz Arens
Bau und Ausstattung der Mainzer Kartause, Mainz, 1959, 84 p., ill. (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, 17)
[Arens 1959]
Jeffrey Ashcroft
Bruder Hans’s Teutsch Psalter. Uses of literacy in a late medieval monastery, in: Gutenberg-Jahrbuch, 60 (1985), 125-139
[Ashcroft 1985]
Stanislas Autore
Bibliotheca Cartusiano-Mariana seu breves notitiae scriptorum Sacri Ordinis Cartusiensis, qui de Beatissima Deipara Virgine Maria tractatus et libellos, hymnos aut sermones conscripserunt, Monstrolii [Montreuil-sur-Mer], 1898, 70-(2) p.
[Autore 1898] PDF-pictogram Autore_Bibliotheca Cartusiano-Mariana.pdf (7.84 MB)
B
Helmut Bahlow
Birnbaum, Heinrich von dem (Henricus Brunonis, de Piro, Pyro), in: Neue Deutsche Biographie, 2 (1955), 259  
[Bahlow 1955]
Palémon Bastin
Bois-Saint-Martin. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse du Bois-Saint-Martin (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [108] - [117] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/33 a)  
[Bastin s.d. (u)] PDF-pictogram Bastin_Sint-Martens-Lierde_Necrolgium.pdf (7.05 MB)
Palémon Bastin
Bruxelles. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Bruxelles Notre-Dame-de-Grâce ou de-Scheut (Province de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [84]-[96] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/47 a)  
[Bastin s.d. (h)] PDF-pictogram Bastin_Brussel_Necrologium.pdf (858.68 KB)
Palémon Bastin
Bruges. Necrologium ex chartis capituli generalis, in: Palémon Bastin, Chartreuse de Bruges Val-de-Grâce (Provnce de Teutonie) [Manuscrit], Grande Chartreuse, s.d., [12]-[25] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/46 a)  
[Bastin s.d. (g)] PDF-pictogram Bastin_Brugge 1 (monachi)_Necrologium.pdf (910.55 KB)
Friedrich Wilhelm Bautz
Birnbaum, Heinrich v. d. (Henricus Brunonis de Piro), in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 1 (1990), 601  
[Bautz 1990a] PDF-pictogram Bautz_Heinrich von dem Birnbaum.pdf (54.73 KB)
Hansjakob Becker
Bruno von Köln und die Liturgie der Kartause, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 1-7, ill.  
[Becker 2003]
Hansjakob Becker, Ansgar Franz & Alexander Zerfass
Bruno von Köln und die Liturgie der Kartause. Rekonstruktion des Antiphonale Sancti Brunonis und Reproduktion der ältesten kartusiensischen Offiziumshandschriften, Salzburg, 2015, [VIII]-407 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 292)
[Becker, Franz & Zerfass 2015]
Jos Bernaer, Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De Bijbelvertaler van 1360 was een monnik van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 83-88
[Bernaer & Boelaert 2003]
Hartmut Beyer, Gabriela Signori & Sita Steckel
Bruno the Carthusian and his mortuary roll. Studies, text, and translations, Turnhout, 2014, XII-326-(2) p., ill. (= Europa sacra, 16)
[Beyer, Signori & Steckel 2014]
Günther Binding
Bruno der Kartäuser. II. Ikonographie, in: Lexikon des Mittelalters, 2 (1983), 790
[Binding 1983]
Yvonne Bleyerveld & Robert Stein
De bijbelse geschiedenis in glas. Een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515), in: De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden, Turnhout, 2009, 44-77, 14 ill. (= Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23:1-2)
[Bleyerveld & Stein 2009] PDF-pictogram Bleyerveld & Stein_Glasramen in de pandgang van Scheut.PDF (4.49 MB)
Bernard Bligny
Bruno der Kartäuser, in: Peter Manns (ed.), Die Heiligen. Alle Biographien zum Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet, Mainz, 1975, 319-321
[Bligny 1975b]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Bij de 500ste verjaardag van het overlijden van Margaretha van York. Waarheid en mythen over haar band met het kartuizerklooster van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 32 (2004), 40-56
[Boulaert & Boulaert 20004a] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Margaretha van York en Herne.PDF (1.71 MB)
Augustin Boyer d'Agen
Bruno de Cologne et la Grande Chartreuse, Paris, 1902, 75 p., ill.
[Boyer d'Agen 1902]
D
Christian De Backer
Boeken met provenances uit de kartuizerbibliotheken van Danzig en Brugge, monialen, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 145-151 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004a]
Christian De Backer
Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 141-147  
[De Backer 2003]
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 1: Ontwikkelingsgang en huidige stand van het onderzoek, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 48 / 1 (1967), 39-59  
[De Bruin 1967] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (I).pdf (2.47 MB)
Cebus Cornelis De Bruin
Bespiegelingen over de Bijbelvertaler van 1360: zijn milieu, werk en persoon. Afl. 4: De orde waartoe hij behoorde, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, 51 / 1 (1970), 16-41  
[De Bruin 1970] PDF-pictogram De Bruin_Bijbelvertaler van 1360 (IV).pdf (2.96 MB)

Pagina's