Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan M  [Clear All Filters]
2004
Christian De Backer
Medische recepten van Laurentius Surius (1522-1578) en Gerardus Kalckbrenner van Hamont (1499-1566) uit de kartuize te Keulen (Köln), alsook van de prior van Gent (ca. 1699), in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 137-144, 2 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004c]
Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754: apotheker, dokter, chirurgijns, verplegers en paardenmeesters, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 153-165, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004d]
Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven (gecopiëerd in de late 15de eeuw - tot ca. 1530), in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 167-171 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[De Backer 2004b]
Gerhard Schlegel & James Hogg
Monasticon Cartusiense. Dl. 2: Provincia Alemanniae Superioris, Provincia Alemanniae Inferioris, Provincia Rheni, Provincia Saxoniae, Salzburg, 2004, XXXVI-836 p., 498 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:2)  
[MC 2004]
Peter Nissen
Monnik en muze. Dom Benoît Lambres en het zielsavontuur van Desmond Bowdry, in: Tom Gaens & Francis Timmermans (eds.), Liber Amicorum Jan De Grauwe. Essays over de geschiedenis en het spirituele leven van de kartuizers / Essais sur l'histoire et la spiritualité cartusienne, Salzburg, 2004, 309-316 (= Analecta Cartusiana, 222)  
[Nissen 2004]
Thijs M. T. Ameye
Een monnikenwerk: reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne, Lth., Gent, Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, 2004, 146 p., 25 ill.
[Ameye 2004] PDF-pictogram Ameye_De laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne.pdf (3 MB)
2003
Francis Timmermans & Tom Gaens
Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, XXIX-(1)-367 p., ill.  
[Timmermans & Gaens 2003] PDF-pictogram Tentoonstellingscatalogus_ Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde.PDF (3.49 MB)
Herman Mulder
Martijn-fragmenten (bindmateriaal in Latijnse codex) — KB Brussel, hs. 77-78 (14e eeuw) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 6, Brussel, 2003, 1-2
[Mulder 2003] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 77-78.pdf (1.02 MB)
Erik Kwakkel
A meadow without flowers. What happened to the Middle Dutch manuscripts from the charterhouse Herne?, in: Quaerendo, 33:1-2 (2003), 191-211, 4 ill.  
[Kwakkel 2003] PDF-pictogram Kwakkel_What happened to the Middle Dutch manuscripts from the charterhouse Herne.PDF (2.6 MB)
Jan De Grauwe
Mere en de Gentse kartuizers, in: Mededelingen van de heemkundige Kring van Erpe-Mere, 43 (2003), 78-90, ill.
[De Grauwe 2003c]
Mikel M. Kors
De middeleeuwse anniversaria uit Herne (Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 1124 en Brussel, KB, 21536-40), in: Ons geestelijk erf, 77 (2003), 264-275  
[Kors 2003a]
...
Moines et moniales de l'Ordre des Chartreux, in: Les amis des monastères, n° 136 / octobre (2003), 27-33
[Moines et moniales 2003] PDF-pictogram Moines et moniales.PDF (1.02 MB)
Adelindo Giuliani
Monachus fit et hinc eremita: monaci, eremiti, certosini, in: Pietro De Leo (ed.), L’Ordine Certosino et il papato dalla fondazione allo Scisma d’Occidente , Soveria Mannelli, 2003, 339-350
[Giuliani 2003b]
Giovanni Leoncini
Le monastère cartusien selon saint Bruno, in: Alain Girard, Daniel Le Blévec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 103-110 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Leoncini 2003a]
Cecilia Falchini
La mort de Bruno et son retentissment, d'après le rouleau funèbre, in: Alain Girard, Daniel Le Blevec & Nathalie Nabert (eds.), Saint Bruno et sa postérité spirituelle. Actes du Colloque international des 8 et 9 octobre 2001 à l'Institut catholique de Paris, Salzburg, 2003, 97-102 (= Analecta Cartusiana, 189)
[Falchini 2003]
Peter Nissen
Mystiek van de kartuizers, in: Joris Baers, Gerrit Brinkman, Aulke Jelsma & Otger Steggink (eds.), Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven, Kampen & Tielt, 2003, 597-602
[Nissen 2003b ]
2002
Lucia Andreini
La Margarita Philosophica di Gregor Reisch, edizione ed introduzione, 3 dln., Salzburg, 2002, 643 (doorlopend) p. (= Analecta Cartusiana, 179)  
[Andreini 2002]
Roland Deigendesch
Memoria bei den Kartäusern. Auswertungsmöglichkeiten kartäusischer Memorialquellen am Beispiel des Gütersteiner Anniversars (15.-16. Jahrhundert), in: Sönke Lorenz (ed.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Stuttgart, 2002, 269-287 (= Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 59)
[Deigendesch 2002a] PDF-pictogram Deigendesch_Memoria bei den Kartäusern.PDF (3.59 MB)
2000
Herman Mulder
Middelnederlands zondenschema in Latijns handschrift — KB Brussel, hs. 3016-22 (15e eeuw), fol. 101v — Köln, Sint-Barbara (toegeschreven), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 3, Brussel, 2000, 5
[Mulder 2000b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 3016-22.pdf (541.7 KB)
Caroline Frances Steyn
MS 3c23 [South African Library, Cape Town]: description, date and provenance, contents and palaeography [of a Carthusian antiphonary for nuns], in: Francis Caroline Steyn, Three unknown Carthusian liturgical manuscripts with music of the 14th to the 16th centuries in the Grey Collection, South African Library, Cape Town, dl. 1, Salzburg, 2000, 142-170 (= Analecta Cartusiana, 167:1)  
[Steyn 2000b] PDF-pictogram Steyn_MS 3C23 in the South African Library, Cape Town .pdf (2.26 MB)
1999
Johan Seynnaeve
Middle Dutch in contact with Ripuarian: Evidence from Kalckbrenner’s edition of Maria van Oisterwijk’s correspondence, in: James Hogg (ed.), Los Cartujos en Andalucia. Congrès international tenu à la chartreuse de Las Cuevas, Seville, 19-24 Octobre 1998, publié avec l'aide de la Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Verkehr, Vienna, dl. 1, Salzburg, 1999, 177-183 (= Analecta Cartusiana, 150:1)
[Seynnaeve 1999b]
1998
Julius Ost
Margaretha van York, weldoenster van de kartuizers van Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 26 (1998), 1-24, 11 ill.
[Ost 1998]
Kirsten M. Christensen
Maria van Hout and her Carthusian editor, in: Ons geestelijk erf, 72 (1998), 105-121
[Christensen 1998] PDF-pictogram Christensen_Maria van Hout and her Carthusian editor.pdf (2.35 MB)
Kent Emery Jr.
The matter and order of philosophy according to Denys the Carthusian, in: Jan A. Aertsen & Andreas Speer (eds.), Was ist Philosophie im Mittelalter? Akten des X. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société internationale pour l'Etude de la philosophie médiévale, 25. bis 30. August 1997 in Erfurt, Berlin, 1998, 667-679 (= Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 26)
[Emery 1998a]
Christian De Backer
Een Middelnederlands allegorisch recept uit het kartuizerklooster te Leuven, in: Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 35 (1998), 94-98  
[De Backer 1998]

Pagina's