Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
S. Powell
The Birgittines of Syon Abbey: Preaching and print, Turnhout, 2017, XXII-348 p., 5 ill. (= Text and translations, 11)  
[Powell 2017]
Floris Prims
De begiftigers van het karthuizerklooster van het Kiel-Antwerpen, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 23 (n.r. 10) (1932), 138-150
[Prims 1932] PDF-pictogram Prims_Begiftigers van het Kiel-Antwerp.PDF (1.55 MB)
R
Van Caenegem R.
Birnbaum, Heinrich von dem, in: Nationaal biografisch woordenboek, 5 (1972), 76-79  
[Van Caenegem 1972]
Bernard Roobaert
De Bijbelvertaler van 1360: een Hernse kartuizer?, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 28 (2000), 19-22
[Roobaert 2000]
Bernadette Roose
De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw, Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996), Brussel, 1996, 95 p., 32 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Roose 1996a]
Inge Roosens
Bouwhistorische studie van de kapel van het voormalige kartuizerklooster Sint-Jansdal te Zelem (Halen), Eindwerk 1MLZ, Deurne, Hogere Opleidingen van het Gemeenschapsonderwijs: Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg, 1999, variërende p., ill.
[Roosens 1999]
Hermann Josef Roth
Beziehungen zwischen Kartäusern und Zisterziensern, in: Die Kartäuser in Österreich. Zweiter Internationaler Kongress über die Kartäusergeschichte und -spiritualität, vom 11. bis 14. September 1980, Aggsbach, dl. 1, Salzburg, 1980, 5-20 (= Analecta Cartusiana, 83:1)
[Roth 1980b]
S
Jan G. M. Sanders
Bois-le-Duc / Kartuize bij 's-Hertogenbosch, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 215-222, 326-327, 2 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[Sanders 2005a]
Jan G. M. Sanders
De Brant: de geschiedenis van een goederencomplex van de kartuizers bij Geertruidenberg, in: Ton Van de Hulsbeek (ed.), In de Hollantsche Tuyn. Historische wetenswaardigheden van Geertruidenberg en naaste omgeving, dl. 1, Geertruidenberg, 1985, 51-60, 4 ill.
[Sanders 1985]
Kees Schepers
Bruder N. from Erfurt on he Ruusbroec-Gerson controversy in the context of the mystical theology, in: Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Die Kartause als Text-Raum mittelalterlicher Mystik-Rezeption. Wissensdiskurse, Schreibpraktiken, Überlieferungskonstellationen, Berlin - Zürich, 2023, 115-160 (= Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 82)
[Schepers 2023]
Wolfgang Schmid
Bürgerschaft, Kirche und Kunst. Stiftungen an die Kölner Kartause (1450-1550), in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 390-425, 10 ill.
[Schmid 1991]
H. J. J. Scholtens
Brouwershaven (Adrianus van), kartuizer, overleden begin 16de eeuw, in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 8 (1930), 226  
[Scholtens 1930a]
H. J. J. Scholtens
Bijdrage tot de geschiedenis van het voormalige kartuizerklooster buiten Delft, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 49 (1932), 321-367
[Scholtens 1932b] PDF-pictogram Scholtens_Kartuizerklooster buiten Delft.PDF (4.11 MB)
Joy A. Schroeder
The Book of Genesis, Grand Rapids (MI), 2015, X-307-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)
[Schroeder 2015]
Joy A. Schroeder
The Book of Jeremiah, Grand Rapids (MI), 2017, X-323-(1) p. (= The Bible in medieval tradition)
[Schroeder 2017]
Maurits Smeyers & B. Cardon
Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 31-99, 31 ill. (= Diestsche Cronycke, 6)  
[Smeyers & Cardon 1983]
Rainer Sommer
Beschreibung der Kölner Kartause, in: Rainer Sommer (ed.), Die Kartause in Köln. Festschrift der evangelischen Gemeinde Köln zum 50. Jahrestag der Einweihung der Kartäuserkirche in Köln zur evangelischen Kirche am 16. September 1978, Köln, 1978, 141-155, 3 ill.
[Sommer 1978c]
Jacques Stiennon
La bibliothèque et le scriptorium de la chartreuse de Liège, des origines au XVIe siècle, in: Chronique archéologique du Pays de Liège, 37 (1946), 58-64  
[Stiennon 1946]
Anselm Stoelen
Bruno le Chartreux, Jean Gratiadei et la Lettre de S. Anselme sur l’eucharistie, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale, 34 (1967), 18-83  
[Stoelen 1967] PDF-pictogram Stoelen_Bruno, Gratiadei et S. Anselme sur l'eucharistie.PDF (6.97 MB)
Karel Swenden
Bronnen van Dionysius Cartusianus' Mystica Theologia, in: Ons geestelijk erf, 22 (1948), 259-278
[Swenden 1948b] PDF-pictogram Swenden_Bronnen van Dionysius Cartusianus' Mystica Theologia.PDF (2.23 MB)
T
Marcellin Theeuwes
Bruno van Keulen: ervaring en traditie, in: Benedictijns tijdschrift, 62 (2001), 104-114  
[Theeuwes 2001] PDF-pictogram Theeuwes_Bruno van Keulen.PDF (1.4 MB)
Alberdingk Thijm
Bartholomaeus, in: Allgemeine Deutsche Biographie, 2 (1875), 110  
[Thijm 1875]
Peter Thissen
Boek, cel en wereld. Het universum van de Roermondse kartuizerbibliotheek, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 122-139, 284-286, 3 ill.
[Thissen 2009]
Francis Timmermans
Bernardus Truijts, de moine chartreux à chanoine régulier de l'Ordre de St Augustin, in: Robert Bindel (ed.), 35 Années de recherche et de spiritualité. Congrès international des Analecta Cartusiana du 23 au 26 juin 2005, Chartreuse de Molsheim — France, Salzburg, 2007, 157-187 (= Analecta Cartusiana, 253)  
[Timmermans 2007a] PDF-pictogram Timmermans_Bernardus Truijts de moine chartreux à chanoine régulier.pdf (5.47 MB)
Francis Timmermans
Bernardus Truijts, van kartuizermonnik tot reguliere kanunnik van de Orde van St. Augustinus in Sint Jakob op de Koudenberg te Brussel, in: Eigen schoon en de Brabander, 91 (2008), 225-254  
[Timmermans 2008] PDF-pictogram Timmermans_Bernardus Truijts van kartuizer tot reguliere kanunnik.PDF (3.18 MB)

Pagina's