De Kartuizers


Volledige referentie:

Stephanus Axters
De Kartuizers, in: Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. 4: Na Trente, Antwerpen, 1960 [anastatische herdruk: Antwerpen, 2000], 109-123, 315-319  
[Axters 1960]

Trefwoorden:

studium litterarum

Notities:

Anastatische herdruk verschenen in: Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 25.
Inhoudsopgave en volledige tekst van het hoofdstuk over de kartuizers met bijhorende bibliografische vermeldingen in bijlagen.