La visite canonique des chartreuses de Teutonie en 1609, vue de Bruxelles


Volledige referentie:

Augustin Devaux & Jan De Grauwe
La visite canonique des chartreuses de Teutonie en 1609, vue de Bruxelles, in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 161-191 (= Analecta Cartusiana, 125:1)  
[Devaux & De Grauwe 1991]

Trefwoorden:

Provincia Teutoniae (visitationes), visitationes

Notities:

Commentaar van 35 ordonnanties naar aanleiding van de visitatie anno 1609 in de Latijnse versie van Petrus De Wal, gevolgd door zijn verhaal over de persoonlijke consequenties van deze visitatie (Collectaneum rerum gestarum cartusiae Bruxellensis, in: KB Brussel, hs. 7047, dl. 3, fol. 108-109) met Franse vertaling.