Chartreuse du Mont-St-André


Volledige referentie:

Ursmer Berlière
Chartreuse du Mont-St-André, in: Ursmer Berlière, Monasticon Belge, dl. 1: Provinces de Namur et de Hainaut, bd. 2, Maredsous (Abbaye), 1897 [anastatische herdruk: Liège 1973], 481-488  
[Berlière 1897a]

Trefwoorden:

Chercq O.Cart. (monasticon)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.

Van de oorspronkelijke editie in 2 delen (1890, 1897) verscheen er respectievelijk in 1961 en 1973 een anastatische herdruk.