De bewoners van de Gentse kartuize Koningsdal. Een index


Volledige referentie:

Jan De Grauwe
De bewoners van de Gentse kartuize Koningsdal. Een index, in: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.s. 53 (1999), 125-193
[De Grauwe 1999a]

Trefwoorden:

Gent O.Cart. (prosopographia), prosopographia