Brugge, Gent, Herne, Zelem (ca. 1512/13)

Gefantaseerde voorstelling van vier vroege kartuizerstichtingen in de Zuidelijke Nederlanden: Herne, Brugge (Genadedal), Zelem en Gent. Fragment uit de Triptiek met de kartuizerstamboom, middenpaneel (links in het vierde register), Freiburg im Breisgau c.q. Buxheim, ca. 1512/13.

Bewaarplaats: Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, object nr. Gm580.

Afbeelding uit: [Hendrickx 1984a]stofomslag vooraan en p. 66.