Epistola de instructione iuuenum et nouiciorum: inhoud, autoriteitenonderzoek en vertaaltechnische analyse. Teksteditie met algemene inleiding

Auteurs:

Willems, Arne

Volledige referentie:

Arne Willems
Epistola de instructione iuuenum et nouiciorum: inhoud, autoriteitenonderzoek en vertaaltechnische analyse. Teksteditie met algemene inleiding, Masters Thesis, Gent, Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Historische Taal- en Letterkunde, afstudeerrichting Latijn-Nederlands, 2009, (4)-177 p., 4 ill.  
[Willems 2009]

Trefwoorden:

Henricus de Coesfeld O.Cart.: Epistola de instructione iuvenum et noviciorum (editio Medionederlandici)

Notities:

"Deze masterproef gaat over een Middelnederlandse geestelijke brief die uit het Latijn vertaald is. De auteur van die brief heet Hendrik van Coesfeld. Hij leefde in de Nederlanden in de tweede helft van de veertiende en het eerste decennium van de vijftiende eeuw. Voor de Middelnederlandse tekst van de brief gebruikte ik een manuscript uit de Universiteitsbibliotheek van Gent, namelijk hs. Gent, UB, 1764; voor de Latijnse versie hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2451-18" (p. 1). "De Middelnederlandse tekst ... behoorde toe aan een vrouwenconvent van tertiarissen te Schagen, in Noord-Holland, en is te dateren in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hs. Brussel, KB 2415-18 stamt uit het laatste kwart van de veertiende eeuw ... Het handschrift was in het bezit van het klooster van Sint-Maartensdal in Leuven" (p. 57).

BijlageGrootte
PDF-pictogram Inhoudsopgave.PDF410.68 KB