Dionysius Cartusiensis als Doctor Extaticus [2]

Deze kleinere houtsnede (h. 8 / br. 6,5) zou het werk zijn van een leerling van Anton Woensam van Worms die zich inspireerde op de grotere gravure van zijn leermeester.1 Deze prent bevindt zich in een folio-druk van Dionysius’ De quatuor hominis novissimis, Keulen, Johann Soter, 1532.

Afbeedling uit: [Zadnikar & Wienand 1983]269.