Dionysius Cartusiensis als Doctor Extaticus [1]

Deze prent (h. 28 / br. 17), naar een houtsnede van Anton Woensam van Worms († 1541), bewaard in het Wallraf-Richartz-Museum / Graphische Sammlung te Keulen, komt voor in Keulse folio-drukken van Dionysius' werken uitgegeven bij Peter Quentel (Insigne commentariorum opus in psalmos omnes Davidicos, 1531; In quatuor Evangelistas enarrationes, 1533) en Johann Soter (Operum minorum Tomus secundus, 1532).

Dionysius staat tussen twee zuilen. Hij wordt omringd door een drievoudige ovalen krans, die met wolken is omzoomd. In de uitgestrekte rechterhand houdt hij een ronde puntige stralenkrans in de vorm van een zon, waarvan in de cirkel zijn devies prijkt: BENEDICTUS DEUS IN SECULA (God zij eeuwig geprezen). Op de linkervoorarm rust een boek dat hij met geplooide vingers openhoudt, terwijl hij ook het schrijfgerei in de hand houdt. Dionysius staat op het lichaam van een op de grond naar lucht snakkend duivels beest die zijn linkerklauw uitstrekt naar de wereldbol, rechts onderaan, zonder deze te kunnen grijpen. Op de achtergrond links wordt een stad aan een waterloop afgebeeld en op de onderste helft van de sfeer ontwaart men een kartuizerklooster. Bovenop de twee zuilen bevinden zich medaillons in een lauwerkrans die taferelen van het Laatste Oordeel uitbeelden: links de Wereldrechter, rechts de zaligen die door een engel in de hemel worden binnengeleid.

Afbeelding met (aangepaste) commentaar uit: [Pansters 2009a]162, 238 en [Zadnikar & Wienand 1983]269-270.