Dionysius Cartusiensis al studerend

Dionysius de Kartuizer is gezeten aan zijn schrijftafel. Aandachtig volgt hij in een opengeslagen boek met de linkerwijsvinger de tekst die hij aan het kopiëren is. Hij houdt de schrijfpen tussen zijn rechterwijsvinger en duim. Aan de wand twee opschriften: Intellectum dat parvvlis (Van kindsbeen af toont hij zijn verstand) en zijn devies Benedictus Deus in secula (Gezegend zij God in eeuwigheid). In de stroken aan de zijkanten van boven naar onder: links Maria met Kind, Hugo van Grenoble, Sint-Joris (Georgius); rechts Joannes-Baptista, Hugo van Lincoln, Maria Magdalena.

Afbeelding uit: [Zadnikar & Wienand 1983]273, naar de uitgave van De fide catholica dialogon (1534).