Alosti in Flandria anno M°CCCC°LXXIII: Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum ... . Facsimile van de drie oudste Zuidnederlandse drukken, Aalst 1973

Auteurs:

Heireman, K.


Trefwoorden:

Dionysius Cartusiensis: Speculum conversionis peccatorum (editio originalis)

Notities:

De overige twee delen betreffen de volgende facsimiles: Pseudo-Augustinus, Manuale de salute sive aspiratione animae ad Deum & Aeneas Silvius Piccolomini, De duobus amantibus.
Volledige Nederlandstalige inleiding met betrekking tot de drie drukken in bijlage (de voetnoten staan aan het eind van de inleiding). Het convoluut waarvan Dionysius’ Speculum conversionis peccatorum deel uitmaakt, behoorde tot 1998 toe aan de jezuïetencommuniteit van het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen, toen het overging in het bezit van de jezuïetencommuniteit der Loyola-Vereniging in dezelfde stad, en wordt bewaard in de aangrenzende bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.
Volledige facsimile-uitgave in bijlage (fol. cxi komt als folionummering tweemaal voor).

Elektronisch raadpleegbaar (zwart-wit pdf-versie in bijlage), fol. C-CXXVI.