Praecordiale devotorum (Straatsburg, Johann Prüss, 1489) — KB Brussel, inc. A 1021 LP — Zelem, Sint-Jansberg


Volledige referentie:

Elly Cockx-Indestege
Praecordiale devotorum (Straatsburg, Johann Prüss, 1489) — KB Brussel, inc. A 1021 LP — Zelem, Sint-Jansberg, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 166-167 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984k]

Trefwoorden:

impressa, Prüss Johann, Zelem O.Cart. (impressum 1489), Zelem O.Cart.: Praecordiale devotorum (impressum)

Notities:

Ook Praecordiale sacerdotum geheten.