Het kartuizerklooster te Herne bij de opheffing in 1783. Bijdrage tot een verbeterde iconografie


Volledige referentie:

Jan Boelaert & Jozef Boelaert
Het kartuizerklooster te Herne bij de opheffing in 1783. Bijdrage tot een verbeterde iconografie, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 31 (2003), 1-40, 7 ill.
[Boelaert & Boelaert 2003]

Trefwoorden:

archaeologia, Herne O.Cart. (archaeologia)