Kanttekening bij de Middelnederlandse bijbelvertaling in het kartuizerklooster van Herne