Map 5. Documentatie van Jan De Grauwe: authentieke stukken (of kopieën daarvan)

1. Bisschoppelijk Archief Antwerpen
- nr. K 34/1670: Memorie, gedateerd 8 augustus 1622, betreffende de drooglegging van de groote Moer van West Vlaanderen (Westmoer).1Zie bijlage.

2. Kapittelarchief Sint-Gummarus Lier2
- nr. 128/15: Les élections des prieurs des chartreuse[s]. — Zie bijlage.