Map 6. Documentatie van Jan De Grauwe: iconografisch materiaal

1. Foto, voorstellend het gedenkteken van de geknielde Joannes Antonius van Wonsel (Woensel) in meditatie gebogen over een doodshoofd (1712).1Zie bijlage.

2. Foto, voorstellend in detail de mediterende Joannes Antonius van Wonsel (Woensel) uit het bovenvermelde gedenkteken.2Zie bijlage.

3. Prentbriefkaart, voorstellend het Oud Karthuizer Klooster (1673), Sint-Rochusstraat. — Zie bijlage.