Map 4. Documentatie van Jan De Grauwe: druksels

1. Archiefinventaris van de kartuis te Antwerpen (Sint-Sophia). — Zie bijlage.

2. Archiefinventaris van de kartuis te Lier met enkele verwijzingen naar het huis op 't Kiel. — Zie bijlage.

3. Capita selecta:
3.1 Archief van de kloosters van de kartuizers te Lier en Antwerpen, in: RA Antwerpen, Archief van het Departement van de Twee Neten, reeks A: Klooster van de Kartuizers te Lier A74/6/11, 30, 61, 75/17 & Klooster van de Kartuizers te Antwerpen A74/6/11.1Zie bijlage.
3.2 Archief van het klooster van de Kartuizers (Sint-Sophia) te Antwerpen, 1326-1790 (28 nrs.) / Archief van het Klooster van de Kartuizers (Sint-Catharina) te Lier, voorheen Antwerpen-Kiel, 14e eeuw-1795 (28 nrs.).2Zie bijlage.
3.3 Het Carthuizersklooster (koperets).3Zie bijlage.
3.4 La Chartreuse d'Anvers.4Zie bijlage.
3.5 De Coenobio Carthusianorum hujus Urbis [Antverpiae].5Zie bijlage.
3.6 De Karthuizers van St-Catharina in monte Sinai / De Karthuizers van Vucht.6Zie bijlage.
3.7 Rectores et priores Domus Stae Sophiae Antverpiae (lijst).7Zie bijlage.
3.8 Rectores et priores Domus Stae Sophiae prope Silvam Ducis (lijst).8Zie bijlage.
3.9 Smeekschrift der Karthuizers [Antwerpen] in 1634, by het Magistraet ingeleverd.9Zie bijlage.
3.10 Woensel Joannes Antonius, geknield, in meditatie gebogen over een doodshoofd (beschrijving van een gedenkteken in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen).10Zie bijlage.

4. KB Brussel, hs. 16495: Origines Cartusianorum (beschrijving).11Zie bijlage.

5. Publicaties
[Goetschalckx1907]
[Verbiest 1952]

 • 1. Deze stukken hebben betrekking op de vermeldingen in H. Jacobs, Inventaire des archives de l'Administration provinciale d'Anvers, dl. 3: Culte (période française), Anvers, 1900, 16, 46, 60, 62. Met dank aan Erik Houtman (RA Antwerpen te Beveren) voor de gespecificeerde mededeling (15.09.2010). Zie ook Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux, § 3.3. — Capita selecta betreffen excerpten uit gedrukte publicaties.
 • 2. Beschrijving van deze archiefstukken in: H. Jacobs, Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur te Antwerpen, dl. 1: Oude archieven, Antwerpen, 1890, 111-120. De archiefstukken, hierin beschreven, werden in het begin van de 20e eeuw geïntegreerd in de bestaande bestanden van het Rijksarchief te Antwerpen [zie Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux, § 3.1] (mededeling Erik Houtman, RA Antwerpen te Beveren, 15.09.2010).
 • 3. Uit: A.J.J. Delen, Iconographie van Antwerpen, Brussel, 1930, 177-178 (nr. 442).
 • 4. Uit: Le grand théâtre du duché de Brabant, dl. 2/1: L'évêché d'Anvers, La Haye, 1734, 140-142.
 • 5. Uit: Jacobus Le Roy, Notitia marchionatus Sacri Romani Imperii, hoc est: Urbis et agri Antverpiensis, oppidorum, dominorum, monastriorum, castellorumque, sub eo, Amsterdam, 1678, 45-48.
 • 6. Uit: Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl. 8: Met Spanje (1555-1715), boek 3: De geestelijke orde, Antwerpen, 1943, resp. 231 en 296-298.
 • 7. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen — Kloosters, Antwerpen, 1873, 529.
 • 8. Uit: Verzameling der graf- en gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, dl. 5: Antwerpen — Kloosters, Antwerpen, 1873, 528.
 • 9. Uit: F.H. Mertens & K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden, dl. 5, Antwerpen, 1849, 404-406, 606-607.
 • 10. Uit: C. van Heck & Ad. Jansen, ‘Archief en beeld (4de deel)’, in: Tijdschrift voor geschiedenis en folklore, 21 (1958), 46. Zie ook Map 3. Documentatie van Jan De Grauwe: notities, § 7.12 en Map 6. Documentatie van Jan De Grauwe: iconografisch materiaal, § 1 & § 2.
 • 11. “Gesc[h]reven door een profes van de Vuchtse kartuis kartuis te Antwerpen”. Vergelijk [Hendrickx 1984c] en http://www.cartusiana.org/node/5162.