Het kartuizerklooster Sint Katharina op het Kiel bij Antwerpen (ca. 1323-1542)


Volledige referentie:

Hendrik Delvaux
Het kartuizerklooster Sint Katharina op het Kiel bij Antwerpen (ca. 1323-1542), Lth., Leuven, Katolieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis der Moderne Tijden, 1956, 152 p.  
[Delvaux 1956]

Trefwoorden:

Antwerpen 1 O.Cart. (historiographia)

Notities:

Handgeschreven excerpten: zie Map 3. Documentatie van Jan De Grauwe: notities, Kleinere losse aantekeningen.

Tekstmededelingen:

Inhoud
Inleiding (p. I)
Bibliografie (p. VII)
Eerste deel: Bronnenstudie (p. 13)
§ 1. Obituarium (p. 14)
§ 2. Cartularia (p. 18)
§ 3. Renteboeken (p. 23)
Tweede deel: De Kartuizers op het Kiel (p. 31)
Ie Hoofdstuk: De stichting van het klooster (p. 31)
§ 1. Tijdstip der stichting (p. 32)
§ 2. De stichters (p. 38)
§ 3. Verdrag van het kapittel (p. 45)
§ 4. De oude kapel op het Kiel (p. 49)
IIe Hoofdstuk: De materiële uitbouw (p. 52)
§ 1. Ontstaan en groei van het domein (p. 53)
A. Stichtingsgoederen (p. 53)
B. Vermeerdering der inkomsten (p. 57)
C. Uitbreiding van het kloosterdomein op het Kiel (p. 69)
D. Financiële moeilijkheden in de 16e eeuw (p. 77)
§ 2. Kloosterbouw (p. 82)
A. Het terrein (p. 83)
B. Het grote pand (p. 85)
C. Het klein claustrum (p. 92)
IIIe Hoofdstuk; De kartuizermonnik op het Kiel (p. 100)
§ 1. Vreemde monniken (p. 101)
§ 2. De roepingen (p. 104)
§ 3. Scriptoriumarbeid (p. 110)
§ 4. Betrekkingen met andere kloosters (p. 116)
IVe Hoofdstuk; De vernietiging der kartuis (p. 135)
Besluit (p. 139)
Bijlagen
Lijst der monniken (p. 142)
Lijst der conversen (p. 148)
Lijst der clerici redditi en donaten (p. 150)