De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts


Volledige referentie:

Albertus Emiel Pil
De werken van Jan van Blitterswijck, uitgegeven door Govaert Schoevaerts, in: Albertus Emiel Pil, Een handleiding voor het geestelijk leven der Brusselse begijnen, Brugge & 's-Gravenhage, 1965, 483-485 (= Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 16)  
[Pil 1965]

Trefwoorden:

Joannes de Blitterswijck O.Cart. (opera)

Notities:

De begijnenboekjes, op de markt gebracht door de Brusselse uitgever-drukker Govaerdt Schoevaerdts (actief 1624-1662), kaderen in diens kartuizerfonds. Johannes van Blitterswijck († 1661), monnik van de Brusselse kartuis en voornamelijk een vertaler, had een zuster in het begijnhof van Brussel.