Biblia (na 1462)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 167
titel Biblia: Ezra, Paralipomenon (of Kronieken), Daniël, Nehemia, Baruch
folia 152 folia
opdrachtgever Joannes van Hecke O.Cart.
herkomst Scheut bij Anderlecht: kartuizers
datering na 1462
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 25-26, (nr. 55)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/25/mode/1up
opmerking Van den Gheyn stelt een mededeling uit de oude catalogus (Joseph Marchal, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale des ducs de Bourgogne, 3 dln., Bruxelles & Leipzig, 1842), volgens dewelke dit handschrift werd vervaardigd in 1418 en herkomstig zou zijn uit de bibliotheek van de kartuis te Herne in vraag, want hiervoor is geen enkel bewijs terug te vinden in het vermelde handschrift. Deze bijbel is het vierde deel dat samen met de driedelige Biblia (1460) een volledig exemplaar vormt. Op fol. 152r is genoteerd: Hoc quartum volumen biblie in quo continetur ut in titulo, fecit scribi frater Johannes Hac huius domus monachus et professus cum multis aliis suis locis signatus, cuius memoria maneat in aeternum. Johannes Hac of Van Hecke († 1497) werd op 20 augustus 1462 geprofest ([PCBR 1999]dl. 2, 266, nr. BxM099)1, bij welke gelegenheid — meer dan waarschijnlijk — hij de monumentale bijbel van Scheut liet vervolledigen door dit vierde deel op zijn kosten te laten vervaardigen. Zie ook [Pil 1951]45-50; [Pil 1954]273. — © Frans Hendrickx.