Liber precum (ante 1470)

Handschriften

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 4948
folia 242 folia
herkomst Herne: kartuizers
datering 1457-1470
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 506-507 (nr. 806)
internetref. www.archive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/506/mode/2up
opmerking De samensteller van dit gebedenboek werd in Herne ontvangen (receptus) in 1456 en er geprofest (professus) in 1457.1 In 1470 werd hij naar de nieuwe stichting in Delft gezonden en er aangesteld tot vicarius. In 1477 volgde zijn benoeming tot prior van de kartuis in Zierikzee welke functie hij waarnam tot aan zijn overlijden op 15 november 1483.2 Uit de data van zijn leven kan men afleiden dat hij het gebedenboek — de datering die er oorspronkelijk stond, werd weggeschrapt — normalerwijs vervaardigde vóór zijn vertrek in 1470 naar Delft. — © Frans Hendrickx.