Bruno

Biografie
Werken
Literatuur1

  • 1. Hier wordt de bredere literatuur over het leven van Bruno en zijn werken, over zijn nabloei en invloed in latere tijden, over zijn verering en iconografie ondergebracht en uitgesplitst. De literatuur betreffende de directe betrokkenheid van Bruno bij de stichting van de Kartuizerorde en zijn visie op het monastieke leven raadplege men in http://www.cartusiana.org/node/771.