Des coninx summe


Volledige referentie:

D. C. Tinbergen
Des coninx summe, Leiden, 1907, 696-(2) p. (= Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde, 23-24)  
[Tinbergen 1907]

Trefwoorden:

Joannes de Brederode O.Cart.: Des coninx summe (editio)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.