Naschrift op R. Vos: Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?

Auteurs:

Ausems, Th.

Volledige referentie:

Th. Ausems
Naschrift op R. Vos: Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 426-429  
[Ausems 1965]

Trefwoorden:

Petrus Dorlandus O.Cart. >< Petrus Diesthemius: Elckerlyc

Notities:

Zie [Vos 1965a].