Cartularium (2) [Herne]

bibliotheek London, British Library (BL)
signatuur Additional 25056
herkomst Herne: kartuizers
latere bezitters De Jonghe Jean-Baptiste Théodore († 1860)1
Boone William2
biblioref. Catalogue des livres et manuscrits formant la bibliothèque de feu M. J.B.Th. De Jonghe, Officier de l'Ordre de Léopold, dl. 2, Bruxelles 1861, 130 (nr. 5435)3
[Lamalle 1932]XXXVI-XXXVII
opmerking Op het versierde titelblad met de wapenen van De Jonghe staat verkeerdelijk: Cartularium Monasterii B.M.V. ordinis Carthusiensis in civitate Bruxellensis. De herkomst werd met potlood doorgeschrapt en met een sierlijke hand verbeterd: apud Herinnes dioc. Cameracensis. Nochtans in de catalogus van de bibliotheek van De Jonghe wordt duidelijk medegedeeld dat het een cartularium van de kartuis van Herne betreft.
In onderstaande bijlage kan een Dépouillement sommaire fait à Londres à l'automne de 1923 du Cartulaire manuscrit de la Chartreuse de Hérinnes-lès-Enghien conservé au British Musuem door E. Lamalle s.j. († 1980), de uitgever van de Chronica Domus Capellae, worden geraadpleegd.
  • 1. A. Kelders, 'Jean-Baptiste Théodore de Jonghe (1801-1860)', in: M. De Schepper, A. Kelders & J. Pauwels, In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België [Bozar Books], Brussel 2008, 98-99. Alsook: J. Delecourt, 'De Jonghe (Jean-Baptiste-Théodore', in: Biographie nationale de Belgique, 5 (1876), 220-222.
  • 2. Op het eerste schutblad leest men: "Purchase of Mss. Boone 14 Febr. 1863 (de Jonghe's sale 1860 lot 5435)". Boone was een Londens boekhandelaar, actief tussen 1815 en 1870.
  • 3. .