Een meesterstukje van Hendrik Eger?


Volledige referentie:

Léonce Reypens
Een meesterstukje van Hendrik Eger?, in: Ons geestelijk erf, 14 (1940), 249-286  
[Reypens 1940]

Trefwoorden:

Brussel KB (ms. 4935-43), Henricus Egher de Calcaria O.Cart.: Epistula ... in qua ... describitur totus processus illius libri ... Johannis de Rusbroec de Ornatu spiritualium nuptiarum (ms. Brussel KB), Herne O.Cart. (ms. Brussel KB), Herne O.Cart.: Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (Epistula ... in qua ... describitur totus processus illius libri ... Johannis de Rusbroec de Ornatu spiritualium nuptiarum), manuscripta

Notities:

Betreft het mogelijke auteurschap van Hendrik Egher van Kalkar inzake een Epistula cuiusdam devotissimi viri, in qua sub brevibis verbis describitur totus processus illius libri venerabilis domni Johannis de Rusbroec de Ornatu spiritualium nuptiarum, in hs. KB Brussel, 4935-43, Herne O.Cart., 15e eeuw (Cat. KB Brussel, dl. 2, 1902, 457-458, nr. 2384), fol. 187r-191v.