Bedudinghe van cantica canticorum

Leuven, Universiteitsbibliotheek

signatuur G 74
folia 159 folia
herkomst Liège: kartuizers (waarschijnlijk)
datering 15e eeuw (Schepers)
begin 15e eeuw (Herberle)
ca. 1480 (De Vreese in map BNM)
bezitter Schlossbibliothek Freiherr von Fürstenberg-Herdringen (1895)
biblioref. - Coun, Theo, 'Limburgse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leuven vóór 1940', in: Het Oude Land van Loon, 29 (1974), 120-123
- [Herberle 1895]2 (nr. 7)
- Schepers, Kees, Bedudinghe op Cantica Canticorum: vertaling en bewerking van Glossa Tripartita super Cantica. Teksthistorische studies en kritische editie, dl. 1: Teksthistorische editie [Miscellanea Neerlandica, 34], Leuven 385-386
- Stooker & Verbeij 1997, dl. 2, 397 (nr. 1184)
opmerking De bibliotheek van de Gräflich Fürstenbergische Schlossbibliothek te Herdringen zou worden geveild op 29 april 1895 en volgende dagen. Maar de Fürstenbergische agnaten tekenden tegen de verkoop verzet aan, zodat er geen veiling kwam, ondanks het feit dat de catalogus reeds gedrukt en verbreid was.1 De handschriften, waaronder de Bedudinghe, belandden in het kader van de Duitse herstelbetaling na WO I in 1919 in de universiteitsbibliotheek te Leuven, maar gingen daar verloren door de brand van de bibliotheek in het begin van WO II in 1940.2 In het handschrift staat een opmerkelijke kopiistennotitie met een verwijzing naar den cloester van den berge (zie bijlage: Veilingcatalogus, p. 2, nr. 7). Met weinig zekerheid hebben de onderzoekers gezocht naar kloosters met de benaming "berg" in hun naam: het tertiarissenklooster van Sint-Agnetenberg in Tongeren (Coun, Stooker & Verbeij), het klooster der reguliere kanunniken van Sint-Augustinus (congregatie Windesheim) op de Agnietenberg bij Zwolle (Schepers). Kennelijk hadden zij geen weet van het bestaan van de veilingcatalogus der Fürstenbergische slotbibliotheek te Herdringen. Het manuscript van de Bedudinghe behoort hierin tot een cluster handschriften die in herkomst- en kopiistenaantekeningen refereren aan de Sint-Jacobsabdij der benedictijnen te Luik. De verwijzing binnen deze Luikse context naar het anonieme klooster op de berg mag men met meer waarschijnlijkheid interpreteren als het kartuizerklooster van Alle Apostelen op de "Berg Cornillon" te Luik. — © Frans Hendrickx.
  • 1. Georg Jäger (red.), Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, dl. 1: Das Kaiserreich 1871-1918, vol. 3, Berlin-Boston 1910, 267.
  • 2. Informatie zijdelings meegegeven door Rainer Kruz, m.m.v. Werner Jobst & Erich Roth, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus, dl. 5/2: Bundesrepublik Deutschland und Westberlin. Verzeichnis nach Bibliotheken [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 350 / Veröffentlichiungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter, 10], Wien 1979, 201.