Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht


Volledige referentie:

Cornelius Johannes De Wit
Het atelier der Utrechtsche miniaturen en een kapittel uit de geschiedenis van het karthuizerklooster Nieuw-Licht, in: Oudheidkundig jaarboek. Bulletin van den Nederlandsch0en Oudheidkundigen Bond, serie 3:8 (1928), 264-277
[De Wit 1928]

Trefwoorden:

ars illuminandi, manuscripta, Utrecht O.Cart. (manuscripta illuminata)