Herne: Bijbel (MS Malmesbury Abbey) [1]

Zuidkant van de Abdij.

De abdij van Malmesbury (graafschap Wiltshire) was een benedictijnenabdij die omstreeks 675 werd gesticht door de heilige Adelmus († ca. 709). Zij werd opgeheven in 1539 ten gevolge van de suprematie der kloosters door koning Hendrik VIII van Engeland. De kerk van de abdij deed sedertdien dienst als parochiekerk van de anglicaanse gemeenschap (bisdom Bristol). In de zestiende eeuw werden de gebouwen tweemaal door een storm vernietigd (hoge torenspits, transept, schip, westelijke traveeën), zodat van de oorspronkelijke bouwwerken meer dan de helft verloren is gegaan.1

Foto: © Jos Bernaer (Herne).

  • 1. Richard H. Luce, The history of the abbey and the town of Malmesbury, Malmesbury, The Friends of Malmesbury Abbey, 1979, (10)-206 p., 11 ill. + 1 uitslaaand plan.