Gent: Miniatuur (kartuizer schrijvend in zijn cel 1481)

Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9121-23, fol. 67r: vermoedelijk een miniatuur in 1481 vervaardigd door Jan van der Moere († 1515) voor het Catholicon in opusculis sancti Augustini, een handschrift herkomstig van het Gentse kartuizerklooster.

Afbeelding uit: [Kwakkel 2002]omslag recto vooraan1 (dito zwart-wit in [Scholtens 1964]384/385).

  • 1. Verkeerdelijk meent [Kwakkel 2002]omslag verso vooraan dat het handschrift, dat hij ongebruikeljk citeert onder zijn catalogusnummer in plaats van onder zijn bewaarnumer, herkomstig is uit het kartuizerklooster te Brugge.