Wenzel Hollar, Kartuizer - 1663 [ets]


Volledige referentie:

Elly Cockx-Indestege
Wenzel Hollar, Kartuizer - 1663 [ets], in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Leuven, 1984, 272, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)  
[Cockx-Indestege 1984q]

Trefwoorden:

ars caelandi, Carthusianus (ars caelandi), Hollar Wenzel

Notities:

Vergelijk Carthusianus (ets in eerste staat) met A Carthusian. Carthusianus (ets in tweede staat).